Achizitii publice

 

ACHIZIȚII PUBLICE

De-a lungul anilor de practică juridică, am reușit să acumulăm o expertiză notabilă în domeniul achizițiilor publice și a parteneriatelor public-privat. Avocații noștri au consiliat o largă varietate de investitori privați, cu privire la toate aspectele implicate în derularea proiectelor de achiziții publice și parteneriate public-private. Societatea noastră a reprezentat cu succes clienți care au contestat diferite proceduri de achiziții publice în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau a instanțelor judecătorești competente.

Serviciile juridice prestate de societatea noastră de avocatură pentru participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat includ, fără a se limita la:

 • Consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice;
 • Identificarea oportunităților de afaceri din SEAP și din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Analiza documentațiilor de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare;
 • Redactarea solicitărilor de clarificări;
 • Formularea contestațiilor și a plângerilor, în conformitate cu legislația achizițiilor publice;
 • Asistență referitoare la pregătirea documentelor de calificare;
 • Consultanță referitoare la întocmirea ofertelor tehnice și financiare;
 • Redactarea acordurilor de asociere și/sau subcontractare, precum și consultanță juridică aferentă negocierii și semnării acestora;
 • Redactarea eventualelor obiecții la contractele de achiziție publică propuse în cadrul documentațiilor de atribuire;
 • Reprezentare/asistență pe parcursul ședintelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanță privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziții publice;
 • Consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat.

Colaborăm cu societăți de avocatură cu expertiză în domeniul achizițiilor publice din alte state membre UE pentru a veni în sprijinul clienților noștri care participă la proceduri de achiziție publică organizate de autorități contractante din alte state membre UE.

Pentru o ofertă de servicii vă rugăm să ne contactați.

 

Solicita consultanta. Este simplu si rapid!

Tel.: 0721 237 430 / 021 795 3333 / 0790 674 229
Email: contact@consultanta-firma.ro