Asociatii si fundatii

 

ASOCIAȚII NON PROFIT (ONG)

Asociația este o entitate fără scop patrimonial și poate fi constituită de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Cadrul legal de reglementare este delimitat prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de înființare implică mai multe instituții, printre care se Ministerul Justiției, instanțele judecătorești, ANAF.

Astfel, la sfârșitul procedurii, asociația va fi învestită cu personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, respectiv fundația.

Serviciile oferite de noi includ:

  • Consultanță cu privire la prevederile legale în materie, cerințele impuse de lege pentru constituirea și funcționarea unei asociații;
  • Redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului complet pentru înființarea unei asociații sau a unei fundații;
  • Reprezentarea la termene privind soluționarea dosarului de către instanță de judecată și atribuirea personalității juridice a asociației;

Pentru o ofertă vă rugăm să ne contactați.

 

Solicita consultanta. Este simplu si rapid!

Tel.: 0721 237 430 / 021 795 3333 / 0790 674 229
Email: contact@consultanta-firma.ro