Infiintare firma

 

ÎNFIINȚARE SOCIETATE,

 Venim în sprijinul clienților noștri care urmăresc desfășurarea unei activități economice.

Astfel, după ce v-ați propus să vă dezvoltați propria afacere, trebuie să fie avute în vedere și aspecte juridice care guvernează desfășurarea activităților economice, după cum urmează:

 • Vreți să fiți un asociat unic în societate și să vă revină toate beneficiile, dar și obligațiile, sau doriți să fiți partener de afaceri cu unul sau mai mulți asociați? De la răspunsul la această întrebare vom porni în stabilirea formei juridice pe care o va avea viitoare societate, PFA, SRL cu un singur asociat, SRL cu mai mulți asociați.
 • Ce activitate economică doriți să desfășurați? Poate exista un obiect principal de activitate și mai multe secundare, însă este important să stabiliți corect activitatea pe care o veți desfășura în vederea autorizării la Oficiul Registrului Comerțului teritorial. Este posibil ca anumite activități să necesite autorizări suplimentare;
 • Stabilirea sediului social. Aceste poate fi stabilit într-un apartament de blocuri, la casă, la sediul unui cabinet de avocatură, în acest caz având o durată limitată de timp, 1 an.
 • Capitalul social. Reglementările în vigoare impun vărsarea integrală la constituire a unui minim de capital care variază în funcție de forma juridică a societății;
 • Administratorul societății. Alegerea unui administrator este foarte importantă în procesul de înființare pentru că acesta este reprezentantul societății în raporturile cu diferite persoane sau instituții. Acesta poate fi unul dintre asociați sau o persoană din afara societății.

Servicii înființare societate

Onorarii*

Consultanță privind înființarea societății

Gratuit

Înfiintare societate cu asociat unic – servicii complete

500 Lei*

Înființare societate cu doi sau mai mulți asociați – servicii complete

600 Lei*

*Se adaugă taxe oficiale

Termenul de înregistrare a societății este de 3-7 zile de la data depunerii dosarului complet.

Serviciile oferite pentru înființarea unei societăți, indiferent de forma juridică solicitată, sunt:

 • Consultanță cu privire la tipul de societate, dacă aceasta va fi sau nu plătitoare de TVA, modul de impozitare – pe venit sau pe profit, precum și alte probleme de drept comercial ce pot apărea în funcție de particularitatea cazului;
 • Rezervare denumire;
 • Redactarea actului constitutiv al firmei ce va cuprinde informații particulare fiecărei societăți;
 • Redactarea și atestarea declarației de administrator și a declarației de asociat;
 • Redactarea actului privind deținerea sediului social (contract de comodat sau contract de închiriere/subînchiriere);
 • Depunerea dosarului complet și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial, în vederea obținerii personalității juridice;
 • Ridicarea certificatului de înregistrare și predarea acestuia clientului.

Există mai multe tipuri de societăți, dintre care cele mai cunoscute sunt:

 • Societatea cu răspundere limitată (SRL)
 • Societatea pe acțiuni (SA)

Societatea cu răspundere limitată – este cea mai cunoscută formă de societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații răspund numai în limita aportului fiecăruia la constituirea capitalul social. Conform legii, capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, având o valoare minimă de 10 lei.

Societatea cu răspunderea limitată se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociați;
 • aportul unui singur asociat;
 • cu asociați persoane fizice sau juridice (o societate poate fi asociat într-o altă societate);
 • cu asociați cetățeni români sau străini (în Romania pot dobândi statutul de asociat persoanele fizice sau juridice de cetățenie română sau străină).
 

Solicita consultanta. Este simplu si rapid!

Tel.: 0721 237 430 / 021 795 3333 / 0790 674 229
Email: contact@consultanta-firma.ro