Insolventa si reorganizarea societatii

 

Insolvența și reorganizarea societății

Determinăm împreună cu clienții noștri starea de insolvenţă a societății și propunem soluții juridice, precum:

 • Prevenirea stării de insolvență. Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc;
 • Reorganizarea și administrarea judiciară;
 • Faliment și lichidare judiciară;
 • Lichidare voluntară;
 • Recuperarea creanțelor;
 • Administrarea specială.

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care sunteți în dificultate, fără a vă afla în stare de insolvență, este indicat să solicitați sprijinul pentru prevenirea stării de insolvență, în vederea continuării activității economice, prin:

 • renegocierea directă a creanțelor cu creditorii;
 • numirea unui mandatar ad-hoc, existând astfel posibilitatea să se obțină reeșalonări, reduceri de datorii, modificări/denunțare de contracte, restructurări/reduceri de personal;
 • încheierea unui concordat preventiv, prin care se stabilesc măsuri de restructurare, modalități de finanțare și susținere a măsurilor de restructurare, etc.

Reorganizarea si administrare judiciară

- continuarea exploatării după deschiderea procedurii;Reorganizarea si administrare judiciară

- depistarea cauzelor insolvenţei;
- analiza modului de conducere a activităţii curente a debitorului aflat în insolvenţă;
- redactarea planului de reorganizare și urmărirea implementării planului de reorganizare;
- analiza contractelor în curs de execuţie;
- modalităţi de valorificare a bunurilor;
- încheierea de tranzacţii;

Lichidarea voluntară

Procedura de lichidare amiabilă la iniţiativa şi sub controlul asociaţilor persoanei juridice este posibilă doar atunci cănd societatea nu are datorii către terți.

Asociaţii pot hotărî dizolvarea și lichidarea societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Asociaţii pot hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi.

În lipsa acordului asociaților privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării judiciare.

Administrarea specială

După deschiderea procedurii insolvenţei, oferim servicii de consultanță și/sau reprezentare, în vederea reprezentării intereselor societății şi a acţionarilor/asociaţilor, în acțiuni dintre care exemplificăm:

 • exprimarea intenţiei debitorului de a intra în procedura simplificată sau de reorganizare, conform unui plan;
 • participarea, la judecarea acţiunilor deschise pentru anularea actelor frauduloase, a transferurilor cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor;
 • formularea de contestații în cadrul procedurii insolvenţei;
 • propunerea unui plan de reorganizare;
 • administrarea activităţii debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului;
 • participarea la inventar după intrarea în faliment, primirea raportului final şi a bilanţului de închidere şi participarea la şedința convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului;
 • primirea notificării închiderii procedurii și comunicarea acesteia clientului.

Dispunem de o echipă de profesionişti specializaţi în insolvenţă, cu o îndelungată practică în acest domeniu şi sunt capabili să înteleagă diferitele tipuri de contracte şi afaceri, oferind astfel asistenţă juridică de specialitate atât debitorilor cât şi creditorilor.

Deschiderea/contestarea sau încheierea procedurii insolvenţei

Asigurăm asistenţă şi reprezentăm clienții în legătură cu introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă și îi consiliem în vederea declarării insolvenţei. În situaţia în care clienții noştri fac obiectul unei cereri de insolvenţă introdusă de către creditori, le oferim asistenţă juridică în vederea contestării cererii şi a evitării intrării în insolvenţă sau a încheierii procedurii de insolvenţă.

Recuperarea datoriilor în cadrul procedurii de insolvenţă

Pe parcursul procedurii de insolvenţă, oferim clienţilor noştri care se află în ipostaza de creditori asistenţa juridică necesară în vederea declarării creanţelor la cererea lichidatorului şi a susţinerii acestora în caz de contestare.

Asistenţă pe parcursul procedurii de insolvenţă

Asistenţa oferită clientului presupune printre altele consilierea clientului în orice fază a procedurii insolvenţei, oferirea de consultanţă cu privire la drepturile specifice şi evaluarea nivelului posibilul de implicare în derularea procedurii de insolvenţă. Asistăm şi reprezentăm clienţii la toate nivelurile şi în fața tuturor autorităţilor competente.

Societățile care au dificultăţi financiare majore şi sunt în situaţia de incapacitate de plată trebuie să ceară intrarea în insolvenţă, pentru a se proteja de toate pretenţiile pe care creditorii le emit.

Societăţile ajung în stare de insolvenţă din diverse motive, precum căderea pieţei, fară nici un fel de vină din partea managementului, însă, din păcate, de cele mai multe ori, societăţile ajung în stare de insolvenţă din cauza unui management defectuos.

În cele mai multe cazuri, insolvenţa este folosită de către unii creditori cu scopul de a-şi recupera mai repede datoriile existente.

Experienșa noastră acumulată prin prestarea activităților specifice gestionării procedurilor din domeniul insolvenței comerciale a permis asigurarea unui nivel profesional remarcabil în domeniul de referință.

Societatea beneficiază de prestațiile unui colectiv de lucru compus din 10 persoane, precum si de colaborarea permanentă cu un grup de practicieni în insolvență, avocați, consilieri juridici și experți colaboratori care au experiență acumulată prin practica îndelungată.

Pentru fiecare proiect în parte, societatea desemnează personal specializat în funcție de complexitatea și de volumul de muncă necesar.

Scopul urmărit în gestionarea procedurilor aflate în portofoliu constă în diminuarea efectelor economice determinate de starea de insolvență, aplicarea unei strategii de lucru aptă să gestioneze situațiile de criză si să accelereze procedurile economice legale, astfel încât recuperarea creanțelor să fie rapidă și integrală.

Servicii:

 • Consultanță, asistență juridică și reprezentarea debitorilor aflați în dificultate, fără a fi în stare de insolvență: redactarea cererii de numire a mandatarului ad-hoc în procedura concordatului preventiv; negocierea, elaborarea și realizarea concordatului preventiv;
 • Elaborarea și completarea cererii privind deschiderea procedurii de insolvență;
 • Redactare cerere de înregistrare a creanțelor în procedura insolvenței;
 • Redactare contestație la tabelul preliminar/definitiv al creanțelor;
 • Redactare contestație la cererea de deschidere a procedurii de insolvență;
 • Asistență juridică privind anularea actelor frauduloase;
 • Acordarea asistenței juridice pe întreaga durată a procedurii insolvenței în etapa reorganizării judiciare și în etapa falimentului;
 • Redactare cerere – privind acțiunea de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere, culpabile de starea de insolvență a debitorului persoană juridică.

Datorită calității de practician în insolvență deținută de avocații noștrii și datorită aptitudinilor de negociere și conciliere, societatea noastră vă poate susține afacerea în perioade dificile prin consultanță juridică și financiară.

 

Solicita consultanta. Este simplu si rapid!

Tel.: 0721 237 430 / 021 795 3333 / 0790 674 229
Email: contact@consultanta-firma.ro