Modificari in societate

 

MODIFICĂRI ÎN SOCIETATE

1. Cesiune părți sociale

Operațiunea de cesiune de părți sociale reprezintă o formă legală pentru retragere a unui asociat din firma și constă în transferul de părți sociale între asociați (cesiune internă), respectiv către terțe persoane (cesiune externă), care devin noii asociați ai societății.

În vederea înregistrării acestei modificări la Oficiul Registrului Comerțului teritorial, noi vă oferim servici juridice pentru redactarea actelor necesare (contractul de cesiune, decizia asociatului unic sau hotărârea A.G.A., actul constitutiv actualizat – cu datele noilor asociați, declarația pe propria răspundere a noului asociat, după caz, administrator) și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

2. Schimbare sediul social

Dacă doriți schimbarea sediului social al societății, trebuie să puteți face dovada unui nou sediu printr-un titlu de proprietate (contract de vânzare, hotărâre judecătorească, contract de donație) sau unui titlu în baza căruia dețineți un drept de folosință asupra imobilului (contract de comodat, contract de închiriere/subînchiriere). Există și un caz special de stabilire a sediului social, anume încheierea unui contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură ce are ca obiect exclusiv stabilirea sediului social, însă există o limitare în timp a acestuia, max. 1 an.

Pentru înregistrarea acestei modificări, noi ne oferim serviciile juridice pentru întocmirea dosarului complet prin consultanță juridică în vederea stabilirii detaliilor necesare pentru înregistrarea schimbării sediului social, redactarea și semnarea documentelor necesare în dosarul de mențiuni, și reprezentarea în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

3. Modificarea/Completarea obiectului de activitate

 Completarea obiectului de activitate intervine atunci când se decide desfășurarea unui nou tip de activitate, care nu se regăsește în actul constitutiv al societății și care nu a fost autorizată.

Prin decizia asociatului unic sau prin hotărârea asociațiilor, se poate dispune schimbarea obiectului de activitate principal dacă se poate identifica una dintre următoarele situații, menționate cu titlu exemplificativ:

  • ponderea activităților desfășurate de societate s-a schimbat către una din activitățile secundare, care reprezintă peste 50% din volumul activității societății;
  • asociatul/asociații/ acționarii a/au decis desfășurarea unei noi activități dintr-un anumit domeniu, în care autorizarea în vederea funcționarii se acorda sub condiția obiectului principal de activitate.

Pentru anumite obiecte de activitate sintetizate in CAEN Rev.2 este necesară obținerea prealabilă a unor avize/autorizații.

Pentru a veni în ajutorul clienților noștri, noi ne oferim cunoștințele juridice valorificate în următoarele servicii juridice, consultanță juridică în stabilirea concretă a modificării dorite, actualizarea obiectului de activitate din cadrul actului constitutiv al societății și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

4. Majorare/Reducere capital social

Majorarea capitalului social este o operațiune ce poate fi impusă de lege ori poate interveni ca urmare a deciziei asociatului unic sau a hotărârii asociaților sau a acționarilor societății. În majoritatea cazurilor, motivul acestei modificări este creșterea credibilității societății în relațiile cu mediul de afaceri. Însă, o altă posibilitate este cea reprezentată de majorarea capitalului social în vederea îndeplinirii unei condiții legale, spre exemplu în cazul transformării unui S.R.L. în S.A. (capitalul social al unui S.A. are o valoare de minim 25.000 Euro – echivalent in lei).

Pentru depunerea dosarul complet de mențiuni la instituția abilitată, noi ne oferim serviciile juridice concretizate în consultanță juridică privind modificările dorite, redactarea actelor necesare pentru întocmirea dosarului și reprezentare juridică în fața Oficiului Registrului Comerțului teritorial.

 

Solicita consultanta. Este simplu si rapid!

Tel.: 0721 237 430 / 021 795 3333 / 0790 674 229
Email: contact@consultanta-firma.ro